het lichaam
Coaching

khong
logo

Geef mij maar een coach…….maar wat doet hij of zij eigenlijk?
Een coach helpt om doelen sneller, slimmer en eenvoudiger te realiseren.
De coach gedraagt zich als een geoefende gesprekspartner, zodat u daar merkbaar wijzer van wordt.
De coach gebruikt tijdens dat gesprek allerlei technieken om u te helpen en te begeleiden in uw eigen denkproces.
De meest in het oog lopende techniek van een coach is het stellen van vragen.
De coach vertelt dus niet wat hij/zij denkt, vindt of weet, maar stelt zodanig vragen dat u zelf gaat nadenken over wat voor u, uw relatie(s) of uw organisatie het beste is.
Mede hierdoor kunnen onbewuste processen zichtbaar worden gemaakt, waardoor de beperkende invloed van de onbewuste processen kleiner wordt.
Soms kun je vastlopen in een probleem, organisatie, situatie op je werk of in je relatie(s).
De jou bekende strategieën lijken niet meer te werken.
Ergens heb je een 'afslag' genomen en nu ben je het spoor even bijster.
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon, jouw personal coach of bedrijfscoach, kan ik jou of de organisatie begeleiden om dit patroon te doorzien en nieuwe alternatieven te creëren. 
Één keuze is soms geen bevredigende keus en een keuze uit twee is vaak een dilemma. 
Je mogelijkheden zijn meestal groter, maar je ziet ze nog niet.
Daarnaast zijn er voor bedrijven diverse trainingen en begeleidingstrajecten, zoals (samen)werken, geweldloos communiceren,  omgaan met kritiek/stress, de neuzen in dezelfde richting krijgen, competenties in beeld, je passie vinden, omgaan met veranderingen, omgaan met emoties, enz.               

Vraag vrijblijvend informatie over hoe wij u zouden kunnen begeleiden.

Copyright © Jevita Opheusden