5 elementenHersengolven
khong
logo

Dit zijn kleine elektrische stroompjes, die meetbaar zijn op je hoofd.
Je kunt het vergelijken met muziek en haar verschillende toonhoogten.
Je hersengolven hebben frequencies en worden gemeten in het aantal trillingen per seconde.

We onderscheiden Beta golven (14-38 Hz), Alpha golven (8 - 14 Hz), Theta golven (4 - 8 Hz) en Delta golven (0,5 - 4 Hz).
Door verschillende ademtechnieken en bewuste ontspanning is het mogelijk de hersengolven positief te beinvloeden.
Door middel van aansluiting op een meetapparaat wordt er zichtbaar gemaakt hoe een "druk" hoofd om te buigen is naar meer ontspanning en rust

Copyright © Jevita Opheusden